Zarządzenie Nr 187/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 13.08.2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu od 26.08.2020 do 31.08.2021.

Zarządzenie Nr 204/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 27.08.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/2020 z dnia 13.08.2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola.