Zarządzenie nr 210/2015 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 24.08.2015 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 od 1.09.2015 do 31.08.2020 r.