Pełna nazwa:     Przedszkole Miejskie Nr 5
Ulica:     Peowiaków 76A
Kod pocztowy:     22-400
Miejscowość:     Zamość
Nr telefonu:     84-638-49-15
Nr faksu:     84-638-49-15
Adres URL:     http://www.przedszkolak5.zam.pl
Adres e-mail:     pm5zamosc@onet.pl