Pracę przedszkola określa statut uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.11.2018r.

Załącznik:

Statut 2020

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/01/Statut-2020.pdf