Pracę przedszkola określa statut uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.11.2018r.

Załącznik:

statut