http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/10/Zał.-7-Zgoda-dane-osobowe-rodzice-i-opiekunowie.pdf