Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Jarosław Stęplewski
iod_inspektor@wp.pl