Uchwała Nr VI/52/99 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 1.03.1999r. w sprawie zmiany formy
organizacyjno prawnej PM Nr 5 w Zamościu.