Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym na którym udostępnia się informację publiczną.

Pełna nazwa:     Przedszkole Miejskie Nr 5
Ulica:     Peowiaków 76A
Kod pocztowy:     22-400
Miejscowość:     Zamość

Nr telefonu:     84-638-49-15
Nr faksu:     84-638-49-15

Adres URL:     www.przedszkolak5.zam.pl
Adres e-mail:     pm5zamosc@onet.pl

Redaktorem Biuletynu Informacji Publicznej jest: Anna Komarowska