SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018:

Bilans Skonsolidowany 2018:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0001.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0002-1.pdf

Bilans za 2018:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0001-3.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0002-3.pdf

Informacja dodatkowa z tabelami:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611-1.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0001-4.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0002-4.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0004.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0005.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0006.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611-2.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0001-5.pdf

Wyciąg danych zawartych w załączniku:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0003.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611-7.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0001-10.pdf