SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022:

Bilans za 2022:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2023/03/bilans.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2023/03/bilans-2.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2023/03/bilans-3.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2023/03/rachunek-zysków-i-strat.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2023/03/rachunek-zysków-i-strat-2.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2023/03/rachunek-zysków-i-strat-3.pdf

Zestawienie zmian funduszu jednostki:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2023/03/zestawienie-zmian.jpg

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2023/03/zestawienie-zmian-2.jpg

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2023/03/wyłączenia.jpg

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021:

Bilans za 2021:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2022/04/bilans.jpg

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2022/04/bilans-2.jpg

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2022/04/bilans-3.jpg

Rachunek zysków i strat jednostki:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2022/04/rachunek-zysków-i-strat.jpg

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2022/04/rachunek-zysków-i-strat-2.jpg

Zestawienie zmian funduszu jednostki:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2022/04/Scan2022-04-11_130505-BIP_003.jpg

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2022/04/Scan2022-04-11_130505-BIP_004.jpg

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020:

Bilans za 2020:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Bilans-za-2020-rok.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Bilans-za-2020-rok-1.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Bilans-za-2020-rok-2.pdf

Informacja dodatkowa z tabelami:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Informacja-dodatkowa-za-2020-rok.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Informacja-dodatkowa-za-2020-rok-1.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Informacja-dodatkowa-za-2020-rok-2.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Informacja-dodatkowa-za-2020-rok-3.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Załącznik-nr-1-do-informacji-dodatkowej.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Załącznik-nr-2-do-informacji-dodatkowej.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Załącznik-nr-3-do-informacji-dodatkowej.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Załącznik-nr-4-do-informacji-dodatkowej.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Załącznik-nr-5-do-informacji-dodatkowej.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Rachunek-zysków-i-strat-na-2020-rok.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Rachunek-zysków-i-strat-za-2020-rok.pdf

Zestawienie sald:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zestawienie-sald-za-2020-rok.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zestawienie-sald-za-2020-rok-1.pdf

Zestawienie zmian funduszu jednostki:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zestawienie-zmian-w-funduszu-na-2020-rok.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zestawienie-zmian-w-funduszu-na-2020-rok-1.pdf

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019:

Bilans za 2019:

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2020/05/CCF20200507.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2020/05/CCF20200507_0001.pdf

https://bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2020/05/CCF20200507_0002.pdf

Informacja dodatkowa z tabelami:

CCF20200507_0009

CCF20200507_0010

CCF20200507_0011

CCF20200507_0012

CCF20200507_0013

CCF20200507_0014

Rachunek zysków i strat jednostki:

CCF20200507_0005

CCF20200507_0006

Zestawienie sald:

CCF20200507_0003

CCF20200507_0004

Zestawienie zmian funduszu jednostki:

CCF20200507_0007

CCF20200507_0008

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018:

Bilans Skonsolidowany 2018:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0001.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0002-1.pdf

Bilans za 2018:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0001-3.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0002-3.pdf

Informacja dodatkowa z tabelami:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611-1.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0001-4.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0002-4.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0004.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0005.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0006.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611-2.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0001-5.pdf

Wyciąg danych zawartych w załączniku:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0003.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611-7.pdf

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2019/06/CCF20190611_0001-10.pdf