Konkurs na stanowisko referenta przedszkola

Wyniki Konkursu na stanowisko referenta przedszkola:

http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/wp-content/uploads/2018/09/wybór-referenta-1.pdf